İçeriğe Atla Menüye Atla
logo
DİYARBAKIR
Diyarbakir Valiliği
İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü
RSS

Duyurular

İLAN (Sürekli İşçi Kadrolarına Geçişi Başvuru Sonuçları ) 31 Ocak 2018
İLAN Sürekli İşçi Kadrolarına Geçişi Başvuru Sonuçları : 20/11/2017 tarihli ve 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 127 nci maddesiyle 27/6/1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye eklenen geçici 23 ve geçici 24 üncü maddelerinde belirtilen kamu kurum ve kuruluşlarında 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, ve diğer mevzuat hükümleri uyarınca personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alım sözleşmeleri kapsamında yükleniciler tarafından çalıştırılanların Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımı Sözleşmeleri Kapsamında Çalıştırılmakta Olan İşçilerin Sürekli İşçi Statüsüne Geçirilmesine İlişkin 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Geçici 23 ve Geçici 24. Maddelerinin Uygulanmasına Dair Usul ve Esaslarda belirtilen kriterler dahilind...
[Devamı]
KBRN Araç ve Uzmanlarımız Sınırda... 12 Ağustos 2016
foto
Afet ve Acil Durum Arama ve Kurtarma Birlik Müdürlüğümüze Bağlı KBRN Ekibimiz/Uzman Personelimiz ve Tam Donanımlı KBRN Araçlarımız , 22/08/2016 Tarihinden İtibaren Suriye Sınırımıza Yakın Bölgelerde/Belirlenmiş Noktalarda Görev Yapmak Üzere Konuşlandırılmıştır.
[Devamı]