İçeriğe Atla Menüye Atla
logo
Diyarbakir Valiliği
İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü

İLAN (Sürekli İşçi Kadrolarına Geçişi Başvuru Sonuçları ) 31 Ocak 2018

İLAN Sürekli İşçi Kadrolarına Geçişi Başvuru Sonuçları : 20/11/2017 tarihli ve 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 127 nci maddesiyle 27/6/1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye eklenen geçici 23 ve geçici 24 üncü maddelerinde belirtilen kamu kurum ve kuruluşlarında 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, ve diğer mevzuat hükümleri uyarınca personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alım sözleşmeleri kapsamında yükleniciler tarafından çalıştırılanların Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımı Sözleşmeleri Kapsamında Çalıştırılmakta Olan İşçilerin Sürekli İşçi Statüsüne Geçirilmesine İlişkin 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Geçici 23 ve Geçici 24. Maddelerinin Uygulanmasına Dair Usul ve Esaslarda belirtilen kriterler dahilinde yapılan ön inceleme ve esas inceleme sonucunda başvuruları kabul edilen ve edilmeyen kişi listeleri aşağıda gösterilmiştir. İlan olunur. 31/01/2018 S ADI VE SOYADI T.C. NO Görevi BAŞVURU DURUMU 1 AZİZE VESİLE BALÇIK 190*****416 Temizlik Personeli Kabul 2 Aziz ÖZCAN BOZTAY 343*****520 Temizlik Personeli Kabul 3 BAHRİ AKYÜZ 198*****710 Temizlik Personeli Kabul 4 CAFER YILMAZ 177*****732 Temizlik Personeli Kabul 5 CANAN DEMİROĞLU 295*****688 Temizlik Personeli Kabul 6 CÜNEYT YAŞA 226*****738 Temizlik Personeli Kabul 7 HATİCE KELEŞ 210*****198 Temizlik Personeli Kabul 8 HÜSEYİN EKİNCİ 394*****088 Temizlik Personeli Kabul 9 M.SELİM SAYAN 134*****228 Temizlik Personeli Kabul 10 MUSTAFA ÖZEL 347*****352 Temizlik Personeli Kabul 11 ORHAN ÖZEL 348*****098 Temizlik Personeli Kabul 12 SERKAN ERİNGİN 102*****020 Temizlik Personeli Kabul 13 A.RAHMAN AKTEKİN 172*****716 Güvenlik Görevlisi Kabul 14 ALİ DEMİRKOL 201*****240 Güvenlik Görevlisi Kabul 15 ALİ İHSAN AKÇAK 430*****066 Güvenlik Görevlisi Kabul 16 H.EMRAH SONTUR 365*****536 Güvenlik Görevlisi Kabul 17 KADRİ BATIHAN 224*****878 Güvenlik Görevlisi Kabul 18 MAHMUT BİLGEN 308*****160 Güvenlik Görevlisi Kabul 19 MEHMET MENGİ 237*****550 Güvenlik Görevlisi Kabul 20 MUSTAFA ÇELİK 279*****860 Güvenlik Görevlisi Kabul 21 REMZİ EKİNCİ 394*****934 Güvenlik Görevlisi Kabul 22 SELÇUK DOĞRUYOL 323*****950 Güvenlik Görevlisi Kabul