İçeriğe Atla Menüye Atla
logo
Diyarbakir Valiliği
İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü

26/12/2016 DİYARBAKIR AFET MÜDAHALE PLANI (DAMP) MASA BAŞI TATBİKATI : 27 Aralık 2016

26/12/2016 DİYARBAKIR AFET MÜDAHALE PLANI MASA BAŞI TATBİKATI :

İlimizde Afet ve Acil Durumlara ilişkin müdahale çalışmalarında görev alacak hizmet grupları ve koordinasyon birimlerine ait rolleri ve sorumlulukları tanımlamak, afet öncesi, sırası ve sonrasındaki müdahale planlamasının temel prensiplerini belirlemek amacıyla, 03.01.2014 tarih ve 28871 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) esas alınarak Diyarbakır  Afet Müdahale Planı (DAMP) hazırlanmıştır.

Diyarbakır Afet Müdahale Planının (DAMP) uygulanabilirliğini artırmak, ana ve destek çözüm ortağı kurumlarda farkındalık oluşturmak ve yerel düzey hizmet grubu operasyon planlarındaki olası çakışma ve eksiklikleri tespit edebilmek amacıyla 26/12/2016 saat 14.00’da ,Diyarbakır İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü Afet Yönetim Merkezimizde Diyarbakır  Afet Müdahale Planının (DAMP) Masabaşı Tatbikatı icra edilmiştir.

İl Afet ve Acil Durum Müdürümüz  Sayın Şükrü KİKİZADE Başkanlığında gerçekleştirilen Tatbikata İl Afet Acil Durum Koordinasyon Kurulu üyeleri ile 26 hizmet grubu yöneticisi katılmıştır. 

Tatbikatın Bitimini Müteakip Yapılan Değerlendirme Sonrasında ,İl Afet ve Acil Durum Müdürümüz  Sayın Şükrü KİKİZADE İlimizi  "Afete Hazır Bir Diyarbakır"  haline getirmek için çalışmalarımızı yürütmekteyiz. Bu kapsamda İlimizin tüm imkanlarını; insan gücünü, malzeme ve araç envanterini tespit ettik. DAMP' ı hazırladık ve Başbakanlık AFAD' ın uygun görüşünü aldık. İlimizdeki kamu kurum ve kuruluşlarını koordine ettik. Tatbikatımızın hazırlanmasında emeği geçen ,katkı sunan İlimiz kamu kurum ve kuruluşlarına/Yönetici-Temsilcilerine Teşekkür Ederim" ifadesinde bulunmuşlardır.